Αύριο υποδεχόμαστε στο σχολείο και στην τάξη μας , τους φίλους μας από τις άλλες χώρες

( Αγγλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Φιλανδία , Τουρκία ,Ιταλία). Στο σχολείο μας θα γίνει μια μεγάλη γιορτή .

Για τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε :Επαναληπτικό τεστ στη Φυσική για τη Θερμότητα (διαβάζω από το βιβλίο σελ 40-55(μελετώ καλά το γλωσσάρι-με μια ματιά ) από το Εργασιών Φυσικής μελετώ καλά τις εργασίες και τα παραδείγματα σελ 70-92). Αφού διαβάσω καλά τα μαθήματα , γράφω την Επαναληπτική φωτοτυπία της Φυσικής(δεν γράφω τη φωτοτυπία αν πρώτα δεν έχω μελετήσει) και για περισσότερη εξάσκηση παίζω τα παιχνίδια από το λογισμικό. 

Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω τις πράξεις από τη φωτοτυπία.

Δεν ξεχνώ να ζωγραφίσω τα σακουλάκια που σας έδωσα , για να βάλουμε μέσα τα δωράκια για τους επισκέπτες μας .

Καλό μεσημέρι !!